Årsmøte

Her finn du sakspapir til og informasjon om neste årsmøte. Alle medlemer får ogso innkalling til møte slik lovene spesifiserer det.

Styret har sett neste årsmøtedato til 25. januar klokka 17.15. Møtet blir halde i lokala til Noregs Mållag, Lille torget 1, Oslo. Alle medlemer har får epost med innkalling.