Årsmøte

Her finn du sakspapir til og informasjon om neste årsmøte. Alle medlemer får ogso innkalling til møte slik lovene spesifiserer det.

Styret har sett neste årsmøtedato til 27. januar klokka 17.00. Møtet blir halde i lokala til Noregs Mållag, Lille torget 1, Oslo. Alle medlemer får innkalling med sakliste i posten over nyttår.

Du kan laste ned saksheftet her. Merk at saksheftet ikkje er ferdig. Siste versjon av saksblekka blir delt ut på møtet.

Sakspapir til tidlegare årsmøte finn du her:
Saksblekke halvtårsmøte 2016