Halvtårsmøte 7. september

Alle medlemer i Studentmållaget i Oslo blir med dette kalla inn til halvtårsmøte. På møtet kan du mellom anna vera med på å bestemme kva vi skal gjera den kommande hausten, kven som skal ha verv, og ikkje minst møte andre medlemer.

Når: 7. september klokka 17.30.
Kor: Skrivarstova, Lilletorget 1.

Det blir servert mat på møtet. Sakspapira kjem til å bli lagt ut på smio.no/arsmote etter kvart som dei blir klare. Følg med på Facebook for å få oppdatert informasjon (lenke).

17. mai med SmiO

Studentmållaget i Oslo inviterer til å feire nasjonaldagen med oss!

Tradisjonen tru startar vi dagen på Vår Frelsers gravlund med kransenedlegging på grava til Ivar Aasen klokka 9.15. Årets tale blir halde av leiaren i Venstre, Trine Skei Grande. Elles blir det diktlesing og allsong. (Klikk her for lenke til facebookhendinga)

Til kveldinga vil det bli hyggeleg samkome i Korsgata 16, kl 19.00. Hending og program for dette finn de her (lenke).

I år blir det diverre ikkje høve for å gå saman til Det norske teatret for kaffi og kake slik som tidlegare år. Det er fordi berre Kafe Løve er ope i år. Derfor blir det ikkje noko organisert samkome etter at vi har vore på grava.